El Jardí de les Delícies (El Bosco)

Alex Pallí (Nuboläris)

Dissabte 01 de juliol, de 16 a 23 h

Els pictomapping són projeccions de vídeo sobre obres pictòriques icòniques de la història de l’art. Donen una visió d’aquestes obres mestres i dels conceptes que elles contenen, en clau de realitat augmentada a través del mapping.

Text i foto