Lissajous

Dima VJ

Dissabte 01 de juliol, 1.30 h a la Placeta

Un show de música i làsers basat en la síntesi de so i la seva oscil•lació